Βιοηθική

Κωδικός Μαθήματος:

8161

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Βιοηθική 8161

Περίγραμμα

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μετά το τέλος του μαθήματος θα:
Γνωρίζουν τις βασικές αρχές Βιοηθικής.
Εντοπίζουν τα ζητήματα βιοηθικής που προκύπτουν στις εφαρμογές της Βιοϊατρικής.
Αποκτήσουν επιστημονικά και ηθικά τεκμηριωμένη άποψη για τα ζητήματα Βιοηθικής.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών καθώς και ο σφαιρικός, δημιουργικός προβληματισμός τους σε καίρια ζητήματα βιοηθικής, που απαντώνται στη βιοϊατρική πρακτική και έρευνα. Η ανάδειξη της σημασίας της επιστημονικής και ηθικής τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και για την τελική λήψη αποφάσεων σε διλήμματα που προκύπτουν.
Στόχος του μαθήματος είναι να διαχειρίζονται θέματα βιοηθικής.