Δερματικές εφαρμογές Lasers

Κωδικός Μαθήματος:

80131

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC202/

Καθηγητές Μαθήματος

Ράλλης Ευστάθιος

Δερματικές εφαρμογές Lasers 80131

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος των Δερματικών Εφαρμογών Laser είναι:

  • H κατανόηση από τους φοιτητές της δράσης του Laser και του IPL, τη διάκρισή τους και τις ενδείξεις εφαρμογής τους.
  • Θα γνωρίσουν τα είδη Lasers που εφαρμόζονται στη Δερματολογία αλλά και τα είδη που ενδείκνυνται στην αποτρίχωση.
  • Θα αναλυθεί ο τρόπος χρήσης των Lasers στην αποτρίχωση, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται αλλά και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους. Θα αναφερθεί η απαραίτητη ενημέρωση του υποψήφιου ασθενούς για εφαρμογή Laser και οι τρόποι αντιμετώπισης πιθανών παρενεργειών.
  • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τα είδη και τις κατηγορίες των laser που εφαρμόζονται για αποτρίχωση στο δέρμα, τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει λάβουν για τους ίδιους και τους ασθενείς, αλλά και τις ανεπιθύμητες ενέργειες από την εφαρμογή της ακτινοβολίας laser.