Αποτελεσματικότητα Καλλυντικών Προϊόντων

Κωδικός Μαθήματος:

6011-6012

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/AISTH169/


Καθηγητές Μαθήματος

Βαρβαρέσου Αθανασία

Περίγραμμα Μαθήματος

https://eclass.uniwa.gr/courses/AISTH117/

 

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές τις φυσικοχημικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων και τη συσχέτισή τους με την απόδειξη των ισχυρισμών που αναγράφονται στα καλλυντικά προϊόντα. Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις κυριότερες βιοφυσικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων και να τους καταστήσει ικανούς να καταρτίζουν πρωτόκολλα, να διενεργούν και να αξιολογούν μελέτες αποτελεσματικότητας –απόδειξης ισχυρισμών (claim substantiation) σύμφωνα με τη διεθνή κλινική πρακτική και τις διεθνείς οδηγίες.

Mαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδίασης και διενέργειας μελετών αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων σε εθελοντές σύμφωνα με τη διεθνή κλινική πρακτική (GCP).
Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των μεθόδων (αισθητήριων και βιοφυσικών) που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων με έμφαση στις μελέτες αξιολόγησης της προστασίας του δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία και στις μελέτες ενδο/διαδερμικής απορρόφησης .
Να γνωρίζουν τις φυσικοχημικές μεθόδους ποσοτικοποίησης των βιοφυσικών παραμέτρων του δέρματος όπως ελαστικότητα, υδάτωση κερατίνης κ.λ.π.
Να αξιολογούν τα αποτελέσματα των μελετών αποτελεσματικότητας.
Να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα προϊόντων που «φέρουν» τον ίδιο ισχυρισμό δράσης.
Να συγκρίνουν μεθόδους αξιολόγησης αποτελεσματικότητας για την ίδια δράση.
Να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διενεργούν μελέτες αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων με αισθητήριες και βιοφυσικές μεθόδους, in vivo, in vitro και ex vivo σύμφωνα με τις διεθνή καλή πρακτική.