Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

6271

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3


Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας 6271

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να προάγει και να διευρύνει τις γνώσεις του φοιτητή σε εξειδικευμένες εφαρμογές της ακτινολογίας. Το μάθημα θα ασχοληθεί με τις εφαρμογές της ακτινολογίας στην μαστογραφία, υπερηχογραφία, οδοντιατρική, την οστική πυκνομετρία, την ιατροδικαστική, την κτηνιατρική. Παράλληλα θα παρουσιασθούν οι εφαρμογές της ακτινολογίας στη βιομηχανία – μη καταστροφικοί έλεγχοι – και στην αξιολόγηση και συντήρηση μουσειακών έργων τέχνης.  

Στόχοι του μαθήματος ο φοιτητής να γνωρίσει:

  1. Τις ειδικές τεχνικές της μαστογραφίας και τις επεμβατικές πράξεις στο όργανο.
  2. Τις ειδικές εφαρμογές της υπερηχογραφίας.
  3. Τις τεχνικές απεικόνισης που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική.
  4. Τις μεθόδους οστικής πυκνομετρίας και την τεχνική αυτών.
  5. Τις κτηνιατρικές ακτινολογικές εφαρμογές.
  6. Τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται η απεικόνιση στην ιατροδικαστική.
  7. Τα βασικά στοιχεία βιομηχανικής ακτινολογίας.
  8. Την εφαρμογή απεικονιστικών τεχνικών στην αξιολόγηση και διάγνωση έργων τέχνης και μουσειακών αντικειμένων.