Κινητή Προσθετική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

4041-4042

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

13

Μονάδες ECTS:

10

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν θεωρητικά και πρακτικά τα στάδια κατασκευής και επιδιόρθωσης μιας ολικής οδοντοστοιχίας.
Να γνωρίζουν θεωρητικά και πρακτικά τα στάδια κατασκευής μιας άμεσης ολικής οδοντοστοιχίας.
Να γνωρίζουν σύγχρονες μεθόδους κατασκευής ολικών οδοντοστοιχιών (η ψηφιακή οδοντοστοιχία).
Να γνωρίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα υλικά και μεθόδους κατασκευής.
Να γνωρίζουν τα στάδια της δικής τους αρμοδιότητας και πως να συνεργά ονται αρμονικά με τον Οδοντίατρο.