Εισαγωγή στη Μαγνητική Τομογραφία – Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας

Κωδικός Μαθήματος:

6231

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/


Καθηγητές Μαθήματος

Λαβδάς Ελευθέριος

6231 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στον φοιτητή τις ενδείξεις και τον σχεδιασμό απεικόνισης των διαφόρων ανατομικών περιοχών με μαγνητική τομογραφία. Να εξοικειώσει τον φοιτητή με τα απαραίτητα πρακτικά βήματα της χρήσης και βελτιστοποίησης των πρωτοκόλλων που θα ικανοποιούν την ανατομία κάθε εξεταζόμενης περιοχής και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς.    

Στόχος του θεωρητικού μέρους του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μπορεί να διαμορφώνει και να εκτελεί απλές εξετάσεις ρουτίνας κατανοώντας τους λόγους που οδηγούν σε συγκεκριμένες επιλογές.

Επιμέρους στόχοι  του μαθήματος ο φοιτητής να:

  1. κατανοήσει το σκεπτικό με βάση το οποίο διαμορφώνονται τα πρωτόκολλα ρουτίνας ως προς την αντίθεση των ιστών και τα επίπεδα απεικόνισης.
  1. μπορεί αποτελεσματικά να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες τεχνικές προκειμένου να πετυχαίνει κάθε φορά την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας με τις πιο αξιόπιστες διαγνωστικές πληροφορίες.
  2. εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές βελτιστοποίησης της ποιότητας (π.χ. τεχνικές μείωσης τεχνικών σφαλμάτων).
  3. αναφέρει πως επηρεάζει η τροποποίηση κάθε παραμέτρου απεικόνισης την χωρική διακριτική ικανότητα, τον λόγο SNR και τον χρόνο σάρωσης.
  4. να επιλέγει τις κατάλληλες ακολουθίες για την εξέταση ρουτίνας μιας περιοχής.
  5. εξοικειωθεί με την ανατομική εικόνα σε πολλαπλά επίπεδα.
  6. εξοικειωθεί αδρά με παθολογικές εικόνες.