Βιοηθική

Κωδικός Μαθήματος:

8031

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

8031

Περίγραμμα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της Βιοηθικής, ως το πεδίο κριτικής προσέγγισης και επαναθεώρησης των αρχών και κριτηρίων της πράξης στην εποχή της βιοτεχνολογίας και η διερεύνηση των ηθικών ητημάτων που απορρέουν από τις βιοιατρικές καινοτομίες και τις εφαρμογές τους.
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν
Να κατανοούν τις βασικές αρχές Βιοηθικής.
Να γνωρίζουν θέματα Βιοηθικής και Δικαίου.
Θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές μεθόδους της ηθικής επιχειρηματολογίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο πεδίο της κλινικής πρακτικής.
Θα έχουν αποκτήσει στέρεες θεωρητικές γνώσεις, απαραίτητες για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Θα έχουν έρθει σε επαφή με την έννοια και τους σύγχρονους προβληματισμούς των επαγγελματιών υγείας σχετικά τη Βιοηθική.