Ακτινολογία ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

6241-6242

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Κεχαγιάς Δημήτριος

Ακτινολογία ΙΙΙ 6241 6242

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση ειδικών ακτινολογικών απεικονιστικών εξετάσεων (π.χ. ακτινολογικός έλεγχος γαστρεντερικού και ουροποιητικού συστήματος, δυναμικές μελέτες καρδιοαγγεικού και κυκλοφορικού συστημάτων).

Οι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να:

 1. είναι εξοικειωμένος με τους χώρους εργασίας, με ποικιλία περιστατικών και βέβαια προβλημάτων που μαθαίνει να λύνει, έτσι ώστε η απόδοση της παθολογίας στην ακτινολογική εικόνα να είναι η βέλτιστη εφικτή.
 2. πραγματοποιεί τις ακτινολογικές προβολές που έχει διδαχθεί, όχι πλέον στο ανθρώπινο ομοίωμα, αλλά, επί του ασθενούς.
 3. αξιολογεί τις παραγόμενες εικόνες ως προς την τοποθέτηση, επικέντρωση, επαρκή ανάδειξη αναμενόμενων δομών, εκτίμηση ποιοτικών παραμέτρων.
 4. είναι εξοικειωμένος με καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν κατά την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής άσκησης, δεδομένου ότι το υλικό είναι πάσχοντες με ποικίλη παθολογία και δυνατότητες συνεργασίας.
 5. είναι εξοικειωμένος με τις ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις του πεπτικού, του ουροποιογεννητικού συστημάτων καθώς και με ειδικές εξετάσεις.
 6. είναι εξοικειωμένος με την τοποθέτηση και την εκτίμηση των τυπικών λήψεων μαστογραφίας .
 7. είναι εξοικειωμένος με τη συνεργασία και την υποστήριξη του ακτινολόγου ιατρού κατά την διενέργεια ακτινοσκοπικών εξετάσεων
 8. μπορεί να τροποποιεί την τεχνική της εξέτασης ανάλογα με το παθολογικό πρόβλημα.
 9. γνωρίζει τις παρενέργειες από την χορήγηση των σκιαγραφικών και να είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια.
 10. αναγνωρίζει αδρές παθολογικές εικόνες.
 11. αντιλαμβάνεται τον διευρυμένο ρόλο του τεχνολόγου – ακτινολόγου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εξετάσεως.
 12. είναι εξοικειωμένος με τις ιδιαιτερότητες της ακτινογράφησης των παιδιών.είναι εξοικειωμένος με τη υπερηχογραφία και την πυκνομετρία.