Αξιολόγηση Ασφάλειας Καλλυντικών Προϊόντων

Κωδικός Μαθήματος:

8011

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος:
Απόκτηση γνώσεων για εφαρμογή χειρισμών και μεθόδων με σκοπό την πνευματική και σωματική ευεξία του ανθρώπου σε υγιές σώμα, χρησιμοποίηση της ενδεδειγμένης κάθε φορά μεθόδου αισθητικής αρωματοθεραπείας μετά από αξιολόγηση του ατόμου σε συνδυασμό με γνώσεις από μαθήματα που σχετίζονται με την ανατομία, δερματολογία, φυσιολογία και ψυχολογία.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Να εφαρμόζουν τις διδαχθείσες τεχνικές αρωματοθεραπείας.

2. Να αξιολογούν τα περιστατικά και να επιλέγουν τη μέθοδο ή τις μεθόδους που θα αποδώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα .
3. Να κρίνουν και να επιλέγουν το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τις ενδείξεις-αντενδείξεις του, για κάθε περιστατικό.
4. Να συντάσσουν προγράμματα θεραπειών
5. Να εφαρμόζουν αιθέρια έλαια και τεχνικές αρωματοθεραπείας παραδοσιακές και σύγχρονες.
6. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής
7. Να προσαρμόζουν κάθε νέα μέθοδο στα πλαίσια των αναγκών της Αισθητικής.