Ακτινοβολία – Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι

Κωδικός Μαθήματος:

6211-5212

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

6


Ακτινοβιολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι 6211 6212

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να γνωρίζει την ακτινοανατομία, τον τρόπο και τις οδούς διασποράς των κακοήθων όγκων των υπό μελέτη περιοχών και πως να εκτελεί την ακτινοθεραπευτική αγωγή κατά τον τελειότερο τρόπο με σκοπό την ανακούφιση ή και την ίαση πολλάκις του καρκινοπαθούς.

Σκοπός είναι η κατανόηση, η πρακτική εφαρμογή και η εξοικείωση των φοιτητών με τον Σχεδιασμό Τήλε-Θεραπείας (Teletherapy Treatment Planning) στην Ακτινοθεραπευτική διαδικασία.  Επί πλέον, μέσα από τα μαθήματα του εργαστηρίου, θα βελτιστοποιηθεί η κατανόηση του γενικότερου ρόλου τους, των ευθυνών και των υποχρεώσεών τους σε ένα τμήμα Ακτινοθεραπείας.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι :

  1. Η εφαρμογή των ακτινολογικών πράξεων (ακτινογραφίες κλασσικές – αξονικές τομογραφίες – scanning – ακτινοθεραπεία κ.λ.π.) να γίνεται με βαθιά γνώση των επιπτώσεων (ευεργετικών και βλαπτικών) επί του ασθενούς.
  2. Η κατανόηση από τον τεχνολόγο της δράσης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στους ιστούς (παθολογικούς και υγιείς), ώστε να είναι υπεύθυνος στην εφαρμογή τους κατά την διάρκεια των ιατρικών πράξεων (ακτινοδιάγνωσης – ακτινοθεραπείας – πυρηνική ιατρικής).
  3. Η λεπτομερής μελέτη όλων των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, και των φαινομένων τα οποία προκαλούν κατά την είσοδο τους στην ζώσαν ύλη, δράση αυτών επί των υγιών ιστών και επί των κακοηθών όγκων.
  4. Η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  1. Η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  2. Η λήψη αποφάσεων
  3. Η άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  4. Η προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης