Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος:

8071

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Θαλασσινός Νικόλαος

8071

Περίγραμμα

Μετά το τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής θα είναι σε θέση:
να γνωρίζει θεωρητικά την ύπαρξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην καθημερινή ιατρική πράξη, με σκοπό τον περιορισμό των χειρουργικών κινδύνων, της ταλαιπωρίας και του χρόνου νοσηλείας του ασθενούς αλλά και της ασφαλέστερης και ακριβέστερης αντιμετώπισής του.
O σκοπός του μαθήματος είναι:
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας κατά τα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα έχει επιφέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση των ασθενών, με την εφαρμογή χειρουργικών και ενδοσκοπικών τεχνικών,οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά στις νέες τεχνολογίες
Ο στόχος του μαθήματος είναι:
να εισαγάγει τον φοιτητή στις νέες αυτές τεχνικές που θα συναντήσει στην καθημερινή πρακτική του μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, και,
σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχέση και συσχέτιση των νέων αυτών τεχνικών με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους και τεχνικές, αλλά και εργαστηριακές μεθόδους.