Παπαναστασίου Αναστάσιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

apapanasta@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Κ4-101

Ο Αναστάσιος Παπαναστασίου (MD, PhD, PharmD, MSc) είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ ταυτόχρονα είναι Επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ” (BSRC Alexander Fleming) στα πλαίσια του προγράμματος InfrafrontierGR/ Phenotypos.

Σπουδές και ακαδημαϊκή πορεία: Είναι Ιατρός-Παθολογοανατόμος (Περιφέρεια Αττικής, 3290/18.01.2018), πτυχιούχος Φαρμακευτικής (2004) και Ιατρικής (2010) από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το πρόγραμμα Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Μοριακή γενετική και Κυτταρογενετική) (2006) και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2010) ενώ υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής στο Immune Disease Institute, Harvard Medical School, MA, USA (2009). Έχει εργαστεί ως Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Πατρών (2011), Επιστημονικός Συνεργάτης στο εργαστήριο Μοριακής και Κλινικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Πατρών (2012), Μεταδιδακτορικός ερευνητής (Research Fellow) στο Department of Pathology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY, USA (2015).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης και εξέλιξης του καρκίνου στον άνθρωπο (Παθολογική ανατομική, Βιολογία του καρκίνου, Γενετική, Βιοπληροφορική) αλλά και σε ζωικά μοντέλα νόσων όπως αυτές μπορούν να μελετηθούν μέσω της Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον καρκίνο του μαστού. Μέσω της Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής μελετάμε το σύνολο της παθολογίας ενός νεοπλάσματος από τις αλλοιώσεις στο γενετικό υλικό, τις μεταβολές των μοριακών μονοπατιών, τις αλλαγές των κυττάρων και του μικροπεριβάλλοντος, έως τις ιστικές αλλοιώσεις και τη διαδικασία της μετάστασης.

Διδασκαλία: Προπτυχιακό, Παθολογική ανατομική θεωρία και εργαστήριο, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΑΔΑ. Μεταπτυχιακό,  ΜΔΕ Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΑΔΑ.

Google Scholar link: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LgmdpnAAAAAJ&view_op=list_works