Αισθητική Προσθετικών Αποκαταστάσεων

Κωδικός Μαθήματος:

7031

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Γαλιατσάτος Αριστείδης

7031

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αισθητικής:αναλογία, ποικιλία, κυριαρχία, αρμονία, ισορροπία, οικονομία.
  • Να κατανοούν και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της οδοντικής αισθητικής, της οδοντικής σύνθεσης και της οδοντικής αναλογίας.
  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αισθητικής του προσώπου, του χαμόγελου και των δοντιών.
  • Να κατανοούν την οπτική αντίληψη και την εφαρμογή της στις οδοντοτεχνικές κατασκευές.
  • Να γνωρίζουν και να διακρίνουν τα συστήματα μέτρησης ή αναγνώρισης των χρωμάτων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καθώς και τη χρήση τους.
  • Να κατανοούν τις ιδιότητες του χρώματος και των σωμάτων που έχουν εφαρμογή στην οδοντική τεχνολογία.
  • Να αναλύουν τους τρόπους σωστής αναπαραγωγής του χρώματος στις διάφορες οδοντιατρικές και οδοντοτεχνικές αποκαταστάσεις.
  • Να επιδεικνύουν ότι κατανοούν την όλη διαδικασία εφαρμογής όλων των προηγουμένων γνώσεων στην οδοντική τεχνολογία.