Ορθοπτική

Κωδικός Μαθήματος:

6051-6052

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

Πλακίτση Αθηνά