Αισθητική και Δερματοκοσμητολογία στους Ογκολογικούς Ασθενείς

Κωδικός Μαθήματος:

80111

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/AISTH166/

Καθηγητές Μαθήματος

Βαρβαρέσου Αθανασία

80111

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι:
Να γνωρίσουν οι φοιτητές: α) τις κατηγορίες και τους μηχανισμούς δράσης των αντικαρκινικών φαρμάκων που προκαλούν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες στο δέρμα με έμφαση στην στοχευμένη θεραπεία (αναστολείς κινασών, μονοκλωνικά αντισώματα) β) τις ανεπιθύμητες ενέργειες της ακτινοθεραπείας στο δέρμα γ) τα φάρμακα και τα δερμοκαλλυντικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών αυτών και δ) τις γενικές αρχές της υποστηρικτικής δερματογκολογίας
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τη συνεπικούρηση της φαρμακευτικής και δερματοκοσμητικής αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων ενεργειών στο δέρμα από τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:
Τους μηχανισμούς δράσης σημαντικών κατηγοριών κλασσσικών αντικαρκινικών φαρμάκων με έμφαση στη στοχευμένη θεραπεία
Τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν τα κλασσικά αντικαρκινικά φάρμακα και η στοχευμένη θεραπεία στο δέρμα
Τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο δέρμα από την ακτινοθεραπεία
Τις φαρμακευτικές και δερμοκοσμητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τη μείωση έντασης και συχνότητας εμφάνισης των ανεπιθύμητων αυτών ενεργειών
Τα τοπικά και συστηματικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών στο δέρμα στους ογκολογικούς ασθενείες και θα είναι σε θέση να:
Συνεπικουρούν με εξειδικευμένες γνώσεις το κλινικό έργο στην αντιμετώπιση των δερματικών ανεπιθύμητων ενεργειών της χημειοθεραπείας, της στοχευμένης θεραπείας και της ακτινοθεραπείας και να συμμετέχουν σε οργανωμένες ομάδες υποστηρικτικής δερματογκολογίας.