Ανοσολογία

Κωδικός Μαθήματος:

6021-6022

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

8


Καθηγητές Μαθήματος

Βογιατζάκη Χρυσάνθη

Ανοσολογία 6021 6022

Περίγραμμα

Σκοπός: Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην μελέτη του ανοσιακού αμυντικού συστήματος του οργανισμού.

 Ή ύλη του μαθήματος αναφέρεται στη δομή, τη λειτουργία και τη γενετική των μορίων του συστήματος,,συμπεριλαμβανομένων των αντισωμάτων, των υποδοχέων των Τ και Β λεμφοκυττάρων, των μορίων του κύριου συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) και των κυτοκινών, καθώς και στις διεργασίες ανάπτυξης  και ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων. Επίσης αναφέρεται στους τρόπους σύνδεσης των αντιγόνων με τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, και εισάγει τους φοιτητές στα είδη  ανοσολογικής απόκρισης και στα ειδικά μονοπάτια επαγωγής της ανοσιακής απάντησης  έναντι των μολύνσεων από βακτήρια, ιούς μύκητες, πρωτόζωα και έλμινθες.  Επιπλέον, εξετάζονται οι βασικές έννοιες της ανοσοποίησης και της ανοσοανεπάρκειας, της ανοσολογικής ανοχής και των αυτοάνοσων διαταραχών, της ανοσίας του όγκου  και δίδεται  έμφαση στις πρόσφατες εξελίξεις στην ανοσολογία με στόχο τη διάγνωση και τη θεραπευτική παρέμβαση (μονοκλωνικά αντισώματα και ανασυνδυασμένα μόρια για την επαγωγή προστατευτικής ανοσίας). Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και της συμβολής του στην άμυνα και τη διατήρηση της ομοιοστασίας των οργανισμών. Επιπλέον στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σπουδαιότητας των δοκιμών ελέγχου της χυμικής και κυτταρικής ανοσιακής απάντησης για τον εντοπισμό των λοιμώξεων καθώς και της πρωτοπαθούς ή επίκτητης ανοσοανεπάρκειας.