Φωτισμός Περιβάλλοντος και Όραση

Κωδικός Μαθήματος:

7031

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Δρακόπουλος Παναγιώτης