Αισθητική Ιατρική

Κωδικός Μαθήματος:

6042

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/AISTH156/

Καθηγητές Μαθήματος

Ράλλης Ευστάθιος

6042

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος της Αισθητικής Ιατρικής είναι:

  • H κατανόηση από τους φοιτητές των, συχνότερα εφαρμοζόμενων σε παγκόσμια κλίμακα, τεχνικών αισθητικής βελτίωσης του ανθρώπινου σώματος.
  • Με την προβολή φωτογραφιών θα τονιστεί ο τρόπος δράσης των τεχνικών αυτών, η σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται, τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν αλλά και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι πιθανό να συμβούν.
  • Επιπλέον οι σπουδαστές θα μπορούν να σχολιάζουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαιτέρως διαδεδομένων πρακτικών όπως η δερμοστιξία (tattoos) και το τρύπημα του δέρματος για την εφαρμογή σκουλαρικιού (piercing).