Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος:

8281

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές 8281

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με τις νέες ακτινολογικές και ενδοσκοπικές τεχνικές, οι οποίες στηρίζονται στην εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής και των υπολογιστών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι:

  1. να εισαγάγει τον φοιτητή στις νέες αυτές τεχνικές που θα συναντήσει στην καθημερινή πρακτική του μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, και,
  2. η σχέση  και συσχέτιση των νέων  αυτών τεχνικών με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους και τεχνικές, αλλά και εργαστηριακές μεθόδους.