Φούντζουλα Χριστίνα

qode interactive strata

Μέλη Δ.Ε.Π​

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

chfountz@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385627

Διεύθυνση Γραφείου

Κτίριο K4_γραφείο 108, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 11.00-13.00 (οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα μετά από συνεννόηση)

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Δρ. Χριστίνα Φούντζουλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Περιβαλλοντικές και Βιοϊατρικές Εφαρμογές». Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2001) από το Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο της Διατριβής «Σύνθεση και μελέτη νέων καταλυτών εκλεκτικής αναγωγής οξειδίων του αζώτου». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη και μελέτη υλικών και διεργασιών για περιβαλλοντικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. Διαθέτει 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (βάση scopus) και 571 ετεροαναφορές.

Scopus: .http://Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200090873

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=el&imq=Christine+Fountzoula#

Web of Science / Publons:Fountzoula, Christine – Web of Science Core Collection

 Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ 496/τ.Γ’/02.03.2022):

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Περιβαλλοντικές και Βιοϊατρικές Εφαρμογές.

Σπουδές

2001 – PhD στην Κατάλυση, Πανεπιστήμιο Πατρών

1989 – Πτυχίο Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

· Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

· Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών

· Νανοϋλικά

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

· Nektarios Kalyvas, George Saatsakis, Ioannis Valais, Christina Fountzoula, Konstaninos Ninos, Ioannis Sianoudis, Athanasios Bakas, George Fountos, Ioannis Kandarakis, George Panayiotakis, Christos Michail, Study of UV interactions on PMMA based ZnCuInS/ZnS quantum dot films, Optical Materials 2022, 129, 112493.

· George Saatsakis, Nektarios Kalyvas, Christos Michail, Konstantinos Ninos, Athanasios Bakas, Christina Fountzoula, Ioannis Sianoudis, George E. Karpetas, George Fountos, Ioannis Kandarakis, Ioannis Valais and George Panayiotakis, Optical Characteristics of ZnCuInS/ZnS (Core/Shell) Nanocrystal Flexible Films Under X-Ray Excitation, Crystals 2019, 9(7), 343.

· C. Michail, I. Valais, G. Fountos, A. Bakas, C. Fountzoula, N. Kalyvas, A. Karabotsos, I. Sianoudis and I. Kandarakis, Luminescence Efficiency of Calcium Tungstate (CaWO4) under X-ray radiation: Comparison with GdS:Tb, Measurement 2018, 120, 213.

· G. Saatsakis, I. Valais, C. Michail, C. Fountzoula, G. Fountos, V. Koukou, N. Martini, N. Kalyvas, A. Bakas, I. Sianoudis, I. Kandarakis and G.S. Panayiotakis, Preliminary Study of ZnS: Mn2+ Quantum Dots Response Under UV and X-Ray Irradiation. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series, 2017, 931, 012030.

· I Valais, C Michail, D Nikolopoulos, C Fountzoula, A Bakas, P Yannakopoulos, G Fountos, G Panayiotakis and I Kandarakis, Effect of the Concentration on the X-ray Luminescence Efficiency of a Cadmium Selenide/Zinc Sulfide (CdSe/ZnS) Quantum Dot Nanoparticle Solution, J. Phys.: Conf. Ser., 2015, 637, 012031.

· P.G. Savva, K. Goundani, J. Vakros, K. Bourikas, Ch. Fountzoula, D. Vattis, A. Lycourghiotis and Ch. Kordulis “Benzene hydrogenation over Ni/Al2O3 catalysts prepared by conventional and sol-gel techniques” Applied Catalysis B: Environmental 79 (3), 199-207 (2008).

· K. Bourikas, J. Vakros, Ch. Fountzoula, Ch. Kordulis, A. Lycourghiotis “Interface science for optimizing the size of oxidic nanoparticles in supported catalysts” Catalysis Today 128(3-4), 138-144 (2007) 5

Προπτυχιακά μαθήματα

· Γενική και Ανόργανη Χημεία

· Οργανική Χημεία

· Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης

· Βιοασφάλεια

Μεταπτυχιακά μαθήματα

“Βασικές Αρχές Φασματοσκοπίας Υπεριώδους και Υπερύθρου (FΤ-IR, ATR FT-IR, DRS) – Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων Με Χρήση Φασματοσκοπίας Υπερύθρου”

(Π.Μ.Σ Προχωρημένη Αισθητική Και Κοσμητολογία : Ανάπτυξη-Ποιοτικός Έλεγχος Και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων)

“Περιβαλλοντικοί παράγοντες και Υπογονιμότητα”

(Διατμηματικό Π.Μ.Σ «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας»

“Χημειοπροστασία – Κίνδυνοι σε χημικά εργαστήρια”

“Κίνδυνοι σε χημικά (ή και βιοϊατρικά )εργαστήρια”

“Κίνδυνοι ατμοσφαιρικής ρύπανσης”

“Κίνδυνοι από φυτοπροστατευτικές ουσίες”

(Π.Μ.Σ Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση)

“Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών”

“Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες”

(Διατμηματικό Π.Μ.Σ Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων)