Φούντζουλα Χριστίνα

qode interactive strata

Μέλη Δ.Ε.Π​

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

chfountz@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385627

Διεύθυνση Γραφείου

K4-108

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 12:00-14:00 Τετάρτη 10:00-14:00

Η Χριστίνα Φούντζουλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο τη Χημεία και Τεχνολογία Καταλυτών Αντιρύπανσης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2001) από το Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο της Διατριβής «Σύνθεση και μελέτη νέων καταλυτών εκλεκτικής αναγωγής οξειδίων του αζώτου». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη και μελέτη υλικών και διεργασιών για περιβαλλοντικές και βιοϊατρικές εφαρμογές.