Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

6261

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Παππάς Ευάγγελος

Πρακτική 6261