Γλαύκωμα και Περιμετρία

Κωδικός Μαθήματος:

6011-6012

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Χανδρινός Αριστείδης