Πίνακας Βαθμολογιών ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης (ΝΕΟ)