ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με απόφαση της συνέλευσης η εξεταστική περίοδος για το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών θα μετατεθεί κατά μία βδομάδα με έναρξη Δευτέρα 12/2/2024 έως 29/2/2024 διαδικτυακά. Το νέο πρόγραμμα εξετάσεων θα αναρτηθεί το συντομότερο.