ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει τα συγγράμματα τους, να σπεύσουν να τα παραλάβουν από τα σημαία παραλαβής έως την Παρασκευή 07/06/2024
 
Εκ της Γραμματείας του Τμήματος