Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (2023-2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (2023-2024)

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών