Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πα.Δ.Α.» για το εαρινό εξάμηνο (2023-2024)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πα.Δ.Α.» για το εαρινό εξάμηνο (2023-2024)

1_sxediagramma didaskalias_mis 6003179.doc

2_ypeythini_dilosi_mis 6003179_a.doc

3_ypeythini_dilosi_mis 6003179_b.doc

4_ypeythini_dilosi_mis 6003179_c.doc

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ψ4ΥΖ46Μ9ΞΗ-Χ2Δ.pdf

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf