Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βραχυχρόνια Κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βραχυχρόνια Κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΑΙΤΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ_ 53617 – 05072024 Αιγάλεω