Σημαντική Ανακοίνωση – Κατευθύνσεις

Σημαντική Ανακοίνωση – Κατευθύνσεις

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που θα παρακολουθήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο το 4ο εξάμηνο σπουδών, και πλέον έχουν επιλέξει κατεύθυνση, εκτός από το site του Τμήματος να παρακολουθούν και τα sites των κατευθύνσεων που ανήκουν.