ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – Προς Φοιτητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – Προς Φοιτητές

Η έναρξη λειτουργίας των εργαστηρίων για το εαρινό εξάμηνο 2021-22 θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα (έναρξη 8/3/2022). Οι δηλώσεις στο e-class είναι απαραίτητες για την οργάνωση των ομάδων, την ενημέρωση και την επικοινωνία με τον καθηγητή.
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 
Δ. Χανιώτης