ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 23/29-12-2020, ΘΕΜΑ 23ο (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021)