ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το σημερινό μάθημα (28/11/2023) της Γενικής Μικροβιολογίας δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.