ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΩΝ

ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΩΝ

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην Διημερίδα με τίτλο «Νέες θεραπείες και προκλήσεις στη θεραπεία των Αιματολογικών Κακοηθειών» που διοργανώνε- ται από το Ιδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Αιματολογική Μονάδα της Β ́Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

Όπως όλοι γνωρίζουμε το θεραπευτικό τοπίο των αιματολογικών κακοηθειών διαρκώς αναμορφώνεται με βάση νέες στοχευμένες θεραπείες με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση των Αιματολόγων. Οι θερα- πείες αυτές έχουν σαν στόχο την βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών μας ή την παράταση της επιβίωσης με καλή ποιότητα ζωής. Μέσα από την εφαρμογή στη συνήθη κλινική πρακτική αυτών των νέων θεραπειών, ερχόμαστε πολλές φορές αντιμέτωποι με επιπλοκές και ανεπιθύμητες ενέργειες κάποιες από τις οποίες είναι ήδη γνωστές, ενώ κάποιες δεν έχουν προηγούμενα περιγραφεί. Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη για διαρκή ενημέρωση ως προς το είδος των ανεπιθύμητων συμβαμάτων και τους τρόπους αντιμετώπισης τους , με στόχο την βέλτιστη δια- χείριση των ασθενών μας.

Ο στόχος αυτής της Διημερίδας είναι να ανασκοπήσουμε τις διαθέσιμες νεότερες στοχευμένες θεραπείες των Αιματολογικών Κακοηθειών, εστιάζοντας κυρίως στις θεραπευτικές προκλήσεις που αναδύονται κατά την εφαρμογή τους στη κλινική πράξη και να ανταλλάξουμε τις απόψεις και την εμπειρία μας μέσα από διαδρα- στικές παρουσιάσεις περιπτώσεων.

Η διημερίδα απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους, ειδικούς και ειδικευόμενους, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή όλων για την επιτυχία της.

Πρόγραμμα Ημερίδας