ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω – Χώρος πευκώνα ΣΕΥΠ

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί ορκωμοσία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

Ώρες έναρξης τελετών 09:30π.μ. και 11.30π.μ.

θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τον καταμερισμό των υποψηφίων στις ομάδες ορκωμοσίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ