ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΝΕΟ (28.06.2022)