3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΑΒΒΑΤΟ 19-03-2022)