Επείγουσα ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση

Επείγουσα ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση

Παρασκευή 15/10/2020

Tη Τρίτη 20/10/2020 θα αναρτηθεί η προκήρυξη για την πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Υπενθυμίζουμε ότι η πρακτική άσκηση διενεργείται στο εαρινό εξάμηνο. Οι ημερομηνίες έναρξης της θα είναι είτε 1/2/2021 είτε 15/2/2021. Ο αριθμός των θέσεων, οι κρίσιμες ημερομηνίες των αιτήσεων αλλά και όλες λεπτομέρειες για την ακολουθούμενη διαδικασία θα αναφέρονται στην προκήρυξη.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές για πρακτική άσκηση να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Nα αιτηθούν προς το φοιτητολόγιο να ετοιμαστεί για αυτούς αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων τους. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να έχουν λάβει την αναλυτική τους βαθμολογία την οποία θα χρησιμοποιήσουν στην αίτηση που θα πρέπει να κάνουν σε λίγες ημέρες.
  2. Να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ATLAS του Υπουργείου Παιδείας όπου μπορούν να δουν ανακοινώσεις θέσεων πρακτικής άσκησης. Μέσω της ιστοσελίδας ATLAS γίνονται οι τοποθετήσεις των φοιτητών σε φορείς πρακτικής άσκησης. Όλοι οι φορείς πρακτικής άσκησης θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στον ATLAS και να έχουν αναρτήσει τις θέσεις τους για πρακτική άσκηση.
  3. Να εγγραφούν στην ιστοσελίδα moodle του μαθήματος της πρακτικής άσκησης μέσω της οποίας θα κάνουν τις αιτήσεις τους, θα λάβουν τις συμβάσεις τους, θα ανεβάζουν έγγραφα κ.α.

Petros Karkalousos

Assistant Professor of Clinical Chemistry and Quality Control Methods
University of West Attica
Department of Biomedical Science (Medical Laboratories)
email: petef@uniwa.gr
Website: users.uniwa.gr/petef