ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει και οφείλουν μαθήματα  του παλιού προγράμματος (θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο) θα δηλώσουν κανονικά το αντιστοιχούμενο μάθημα  (θεωρία Ή ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ εργαστήριο) του νέου προγράμματος αλλά θα εξεταστούν στην παλιά ύλη κατά το μέρος που οφείλουν (θεωρία ή εργαστήριο).

Οι  ως άνω φοιτητές  δεν θα παρακολουθήσουν  τα αντιστοιχούμενα  μαθήματα του νέου προγράμματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ»  ΤΟΥ Γ’ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το μάθημα ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ του νέου προγράμματος θα το δηλώσουν και θα το παρακολουθήσουν οι φοιτητές του Γ εξαμήνου των κατευθύνσεων ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ.

 ΟΙ φοιτητές των κατευθύνσεων της  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  του Ε και Ζ εξαμήνου  που το οφείλουν  θα δηλώσουν  το νέο μάθημα ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  (θεωρία & εργαστήριο) αλλά θα εξεταστούν μόνο στη θεωρία.