Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων»