ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α. Οι φοιτητές που εγγράφησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 θα εξυπηρετούνται από το γραφείο του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας (Κ4.005, ισόγειο ΣΕΥΠ, κα Ελευθερία Καραμπλή) Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 – 13.00. Για την έκδοση οποιασδήποτε Βεβαίωσης – εγγράφου, οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν πρώτα αίτηση που θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας αποκλειστικά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00). Η αίτηση θα πρωτοκολλείται από τη γραμματεία και η Βεβαίωση – έγγραφο θα παραλαμβάνεται τις προσεχείς ημέρες από τη γραμματεία της Οδοντικής Τεχνολογίας από τον ίδιο τον αιτούντα. Διαφορετικά, μόνο με εξουσιοδότηση από ΚΕΠ/ Αστυνομία σε τρίτο άτομο.

Β. Οι φοιτητές των πρώην πέντε Τμημάτων θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το γραφείο του αντίστοιχου Τομέα τους αποκλειστικά τις ημέρες και ώρες υποδοχής όπως αυτές αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (bisc.uniwa.gr, «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»).

Για την έκδοση οποιασδήποτε Βεβαίωσης – εγγράφου, θα παραλαμβάνουν την αίτησή τους από το γραφείο του Τομέα τους. Η αίτηση θα πρωτοκολλείται από τη γραμματεία του Τομέα και η παραλαβή των Βεβαιώσεων – εγγράφων θα γίνεται τις προσεχείς ημέρες από την ίδια γραμματεία και από τον ίδιο τον αιτούντα. Διαφορετικά, μόνο με εξουσιοδότηση από ΚΕΠ/Αστυνομία σε τρίτο άτομο.

Γ. Το πρωτόκολλο όλου του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά από τον κ. Ευθύμιο Ζαμπράκο, γραφείο Οπτικής & Οπτομετρίας (Κ4.003, ισόγειο ΣΕΥΠ).

Δ. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι φοιτητές να τηρούν τις ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών από τις γραμματείες (όπως παραπάνω σημειώθηκαν) προκειμένου το διοικητικό προσωπικό να διεκπεραιώνει και να καλύπτει τις εκπαιδευτικές και φοιτητικές ανάγκες.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά.