Ανακοίνωση για τη κατάθεση αιτήσεων μετεγγραφών μέχρι 4/12/2023