Ανακοίνωση ΙΚΥ για πρόγραμμα υποτροφιών διδακτορικής έρευνας