Ανακοίνωση παράτασης δήλωσης μαθημάτων

Ανακοίνωση παράτασης δήλωσης μαθημάτων

Έπειτα από απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών παρατείνονται έως την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023.