Ανάρτηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες