ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

Για τους παλαιούς φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν περατώσει ακόμα τις σπουδές τους και έχουν εισαχθεί έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» (κωδ. 1061) του νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών θα αντιστοιχηθεί, ανά Τομέα, ως ακολούθως:

1) Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» ή θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο (κωδ. 2061-2062)  του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας.

2) Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Οπτομετρικά Μαθηματικά (κωδ. ΟΡΤ1011)» του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας.

3) Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας (κωδ. 601)» και το μάθημα «Ειδικά Θέματα Φυσικής-Αρχές laser (κωδ. 106)» του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

4) Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Φυσική» (κωδ. ΟΔΟ101) του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

5) Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Βιοστατιστική» ή θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο (κωδ. AA102) και το μάθημα «Ιατρική Πληροφορική» ή θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο (κωδ. ΑΑ301) του Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Δημήτριος Χανιώτης

Καθηγητής