ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

Για τους παλαιούς φοιτητές, δηλαδή αυτούς που έχουν εισαχθεί έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες (κωδ. 1061)» του νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών θα αντιστοιχηθεί, ανά Τομέα, ως ακολούθως:

1) Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι (κωδ. 2061-2062) του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας.

2) Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Οπτομετρικά Μαθηματικά (κωδ. ΟΡΤ1011)» του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας.

3) Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας (κωδ. 601)» και το μάθημα «Ειδικά Θέματα Φυσικής-Αρχές laser (κωδ. 106)» του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

4) Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Βιομετρία – Βιοστατιστική (κωδ. ΟΔΟ305)» και το μάθημα «Πληροφορική οδοντικής τεχνολογίας (κωδ. ΟΔΟ604)» του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

5) Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Βιοστατιστική (κωδ. AA102)» και το μάθημα «Ιατρική Πληροφορική (κωδ. ΑΑ301)» του Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Δημήτριος Χανιώτης

Καθηγητής