Απόφαση για κατάταξη Αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών/Πα.Δ.Α. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024 (Νέο)

Απόφαση για κατάταξη Αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών/Πα.Δ.Α. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024 (Νέο)

Με απόφαση της Συγκλήτου (αρ. Πράξης 7/31.05.2023), το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών/Πα.Δ.Α. δεν θα διεξάγει κατατακτήριες εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας.

ΑΠ.ΠΡΑΞΗΣ Σ 7-31.05.2023 Θ.4ο_62ΚΗ46Μ9ΞΗ-ΣΑ4.pdf