Διαχείριση κρούσματος COVID εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023