ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τους φοιτητές που οφείλουν τόσο τη Θεωρία όσο και το Εργαστήριο ενός μεικτού μαθήματος, είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν και τα δύο μέρη.

Οι δηλώσεις που έχουν το ανωτέρω πρόβλημα, αφορούν μόνο σε περίπου 160 φοιτητές και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ώστε να μπορούν αυτοί οι φοιτητές να τις διορθώσουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Είναι αυτονόητο, ότι όσοι έχουν περάσει το θεωρητικό ή το εργαστηριακό μέρος ενός μαθήματος και δηλώνουν το άλλο μέρος δεν χρειάζεται να δηλώσουν το περασμένο μάθημα.