Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών