ΔΠΜΣ Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

ΔΠΜΣ Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Μαιευτικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) προσκαλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή́ τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας» (ΦΕΚ 5542/τ΄Β/17-12-2020), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρμογή της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα. Ως βασικός σκοπός του προγράμματος τίθεται η παροχή των κατάλληλων εφοδίων στους κατόχους του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν προηγμένες μεθόδους που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023